Jugal Bandhi - Make difference through art

Donate
Created By:
Navak Dance Ensemble & Nritya Darpan
Collecting for:
Läkare Utan Gränsers allmänna arbete

Jugal Bandhi - Make difference through art

* * * ENGLISH BELOW * *

Vi befinner oss i märkliga och oroliga tider där varje människa borde ha rätt till sjukvård och vaccin, men i stora delar av världen är det ännu inte fallet.

Den 11 juli kl. 11 00 CET sänder vi en digital dansföreställning med danser från Indien och Iran. Föreställningen är gratis men vi vill uppmana alla som har möjlighet att donera till Läkare utan gränsers arbete att hjälpa människor runtom i världen med det som borde vara självklart för alla - vård och vaccin.

Genom konsten kan vi göra skillnad!

Föreställningen är skapad av:
Nritya Darpan
Navak Dance Ensemble
iDesi Production
Studiefrämjandet Stockholm

________________
* * * ENGLISH * * *
We are right in the middle of strange and troubled times where every human being should have right to health care and vaccines, but in large parts of the world this is not yet the case.

July 11 at 11 00 CET we are performing an online dance show with dances from India and Iran. The show is FREE, but we want to encourage everyone who has the opportunity to donate to Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders' work to help people around the world with what should be obvious to everyone - health care and vaccines.

Through the art we can make difference!

The show is made by:
Nritya Darpan
Navak Dance Ensemble
iDesi Production
Studiefrämjandet Stockholm
Donate
2,550 kr
128%
41 Days left

Navak Dance Ensemble & Nritya Darpan donated 200 kr

Recent activity

  • Ing-Marie  Berg Granström Ing-Marie Berg Granström donated 2,000 kr

  • Maria Bhardwaj Maria Bhardwaj donated 200 kr

    Through art we can make a difference

  • Britt Cannervall Britt Cannervall donated 150 kr

  • Maria Granström Maria Granström donated 200 kr

    Vård för alla - för en mer jämlik och jämställd värld!