Läkare Utan Gränsers allmänna arbete

Läkare Utan Gränsers allmänna arbete

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Våra insatser styrs av behov. Vi finns där behoven är som störst och värnar om att ge omsorg till de mest utsatta grupperna. Förutom humanitära insatser i kris- och konflikthärdar bekämpar vi sjukdomar som malaria, tuberkulos och hiv/aids. Dessutom rycker vår personal omgående ut i samband med jordbävningar, översvämningar och andra naturkatastrofer.

Vi är oftast först på plats - vår utrustning är redan packad - och vi vet att hjälpen når fram.

Tillsammans gör vi skillnad!

Du måste godkänna alla cookies för att se den här videon.

9 681 621 kr
Insamlat


580
Insamlingar

15 149
Gåvor