Skapad av:
Ordkonster & Bildkonster
Samlar in till:
Människor på flykt / People seeking refuge
Läkare Utan Gränser
har bistått migranter, asylsökande och flyktingar i Europa i femton år. Vi tillhandahåller sjukvård och psykologiskt stöd, driver mobila kliniker, delar ut förnödenheter och försöker förbättra levnadsförhållandena för nyanlända. Poeter.se och Ordkonster & Bildkonster önskar hjälp att hjälpa de mest utsatta människor vi har på jorden tillsammans med er!
Detta är vår insamling för poeter utan gränser!
Ge en gåva
200 kr
4%
55 Dagar kvar

Ordkonster & Bildkonster gav 200 kr

Senaste aktivitet

  • Johanna Nyqvist Johanna Nyqvist gav 200 kr