Människor på flykt / People seeking refuge

Människor på flykt / People seeking refuge

Läkare Utan Gränser har bistått migranter, asylsökande och flyktingar i Europa i femton år. Vi tillhandahåller sjukvård och psykologiskt stöd, driver mobila kliniker, delar ut förnödenheter och försöker förbättra levnadsförhållandena för nyanlända.

4 457 221 kr
Insamlat


149
Insamlingar

2 977
Gåvor