Jugal Bandhi - Make difference through art

Ge en gåva
Skapad av:
Navak Dance Ensemble & Nritya Darpan
Samlar in till:
Läkare Utan Gränsers allmänna arbete

Jugal Bandhi - Make difference through art

* * * ENGLISH BELOW * * *

Vi befinner oss i märkliga och oroliga tider där varje människa borde ha rätt till sjukvård och vaccin, men i stora delar av världen är det ännu inte fallet.

Den 4 juli kl. 11 00 CET sänder vi en livestreamad dansföreställning med danser från Indien och Iran. Föreställningen är gratis men vi vill uppmana alla som har möjlighet att donera till Läkare utan gränsers arbete att hjälpa människor runtom i världen med det som borde vara självklart för alla - vård och vaccin.

Genom konsten kan vi göra skillnad!

Information om föreställningen finns på Facebook-evenemanget:
https://www.facebook.com/events/965785350833580
Jugal Bandhi - Livestream Show!

________________
* * * ENGLISH * * *
We are right in the middle of strange and troubled times where every human being should have right to health care and vaccines, but in large parts of the world this is not yet the case.

July 4 at 11 00 CET we are performing a live streamed dance show with dances from India and Iran. The show is FREE, but we want to encourage everyone who has the opportunity to donate to Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders' work to help people around the world with what should be obvious to everyone - health care and vaccines.

Through the art we can make difference!

More information about the show at the Facebook Event Page:
https://www.facebook.com/events/965785350833580
Jugal Bandhi - Livestream show!

Senaste aktivitet

  • Maria Granström Maria Granström donerat 200 kr

    Vård för alla - för en mer jämlik och jämställd värld!